BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMDE KULLANILAN YAYGIN FORMATLAR-1

 

 

 

 

 

 

1) ÖZEL ÖĞRETİCİ YAZILIMLAR(PROGRAMLAR)

 

  a)Nedir? Amaçları Nelerdir?

  Etkili bir öğretimin içerisinde olması gereken dört etkinlik aşağıda sıralanmıştır:

.        Bilginin sunulması veya becerilerin sınıflandırılması.

.       Öğrencinin öncelikle bilgi veya becerilerin kullanımı konusunda bilgilendirilmesi.

.       Öğrencinin kalıcı ve akıcı bir öğrenme için pratik yapması.

.       Öğrenimin değerlendirilmesi.

 

Özel öğretici programlar (ÖÖP) yukarıda belirtilen ilk iki etkinlik ile ilgilenirler ve pratik yapma ve öğrenimi değerlendirme ile fazla meşgul olmazlar. Her ne kadar iyi bir ÖÖP’nın sunum ve rehberlik  içermesi önemli olsa da, buna rağmen diğer metodolojilerde pratik ve değerlendirme yaygın olarak kullanılır.

Programın içeriği ve amacı hakkında öğrencinin bilgilendiği bir giriş bölümü ile başlamaktadır. Bundan sonra bilginin sunulması ve ayrıntılı bir şekilde açıklaması yer alır. Öğrenci bir soruya cevap vermelidir. Program beceri veya kavrama düzeyinde cevapları değerlendirir. Öğrenciye kavrama düzeyini ve becerisini geliştirme yönünde geribildirim verilir. Bu döngü bir sonraki bilginin sunumuna geçilerek devam eder.  Program, öğrenci veya program tarafından sona erdirilinceye kadar döngü devam eder. Bu noktada (döngünün sona erme noktasında) bir özet veya kapanış hatırlatmaları olabilir.

  Özel öğretici yazılımlarda amaç bilgisayar ile öğrenci arasında birebir etkileşim yolu ile ders ortamı sağlamaktır.

 • öğretmen gibi konu anlatır
 • soru sorar
 • cevap verir
 • geri bildirim verir
 • gerek duyulursa ipucu verir
 • öğrenci başarısını değerlendirir
  b)Genel Yapısı
 1.  Giriş

 2. Konu ve Bilginin sunulması

 3. Soru ve Yanıt

 4. Yanıtları değerlendirme

 5. Dönüt ya da ek bilgiler sunma

 6. Çıkış

  c)    İçerik Düzeni (İçerik Sıralaması / Bilgiyi Sunma Yapısı ) 
 • Programa Giriş
 • Kontrolü Sağlama
 • Güdüleme ve Motivasyonu Sağlama
 • Bilgilerin sunulması
 • Programın İçindeki Sorular ve Yanıtları Düzenleme
 • Yanıtların Değerlendirilmesi
 • Yanıtlara İlişkin dönüt ve düzeltme işlemlerini belirtme
 • Yetersiz performans için sağlanan ilave işlemlerini açıklama
 • Ünite/ders bölümlerinin  sıralanması ve düzenlenmesi
 • Programın sonu ve programdan çıkış
            i)Lineer (doğrusal )programlar

           Bir optimizasyon modeli eğer sürekli değişkenlere ve tek bir doğrusal amaç fonksiyonuna sahipse ve tüm kısıtlamaları doğrusal eşitlik veya eşitsizliklerden oluşuyorsa, doğrusal (lineer) program olarak adlandırılır. Başka bir deyişle, modelin tek-amaçlı fonksiyonu ve tüm kısıtlamaları, süreklilik gösteren karar değişkenlerinin ağırlıklı toplamlarından oluşmalıdır.

            ii)Doğrusal olmayan programlar

           Ögrencileri,sorulara nasıl yanıt verdiklerine ve materyalin belli bölümlerinde gösterdikleri ustalıga göre degişen altarnatif yollara yönlendirmektedir.

           Öğrencilerin performans farklılıklarını dikkate alarak ayrı ayrı dönüt verir.

 

     d)      Motivasyon

         Bilgisayarda, öğrenciye kontrol olanağı verilmesi, öğrencilerin ilgilerini ve motivasyonunu artırarak, güdülemeyi sağlar.Öğrencinin dikkatinin sağlanması motivasyonu için önemlidir . Çünkü öğrenci dikkatini derse yönlendirirse dersi dinleme ve yeni bişeyler öğrenme azmi artar .

        Öğrenciler için öğretilecek konunun ilgi çekiciliği ,parçalar arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğuda önemlidir . Eğer bunlar doğru yapılmışsa öğrencinin motivasyonu artar.

        e)Özel öğretici yazılımların yararları

 

 • Ögrenciler hızlarında ögrenme olanagına sahip olabilmektedir.
 • Alıştırma-uygulama etkinlikleri içermektedir.
 • Ögrenme hakkında dogrudan dönüt saglamakta ve ögrenenler zamandan      kazanmaktadır.

   

          f)      Sınırlılıkları

        Özel öğretici yazılımlar her ne kadar eğitimsel işlevin gerçekleşmesine yardımcı olsalar da bir takım eleştirilerle de karşı karşıyadır.

       g)Seçme ölçütleri   

 • Etkileşimlilik
 • Kullanıcı kontrolü
 • Öğretimi sağlama
 • Yanıta karar verme ve dönüt sağlama yeteneği
 • Uygun grafikler
 • Kayıt tutma yeteneği
       h)entegresyon stratejileri                                                                                      
 • Kendi hızında yeniden öğrenme
 • Alterneyif öğrenme stratejileri
 • Öğrenmenin olmadığı yerde eğitim
2)      Alıştırma – tekrar yazılımları

           Alıştırma  ve tekrar yazılımları  geleneksel öğrenme-öğretme etkinliklerinin tamamlanması amacıyla kullanılır.Alıştırma ve tekrar yazılımlarını özel öğretici yazılımlarından ayıran en önemli özellik, bir konu ya da kavramı öğretmek yerine , sınıf ya da başka bir öğretim ortamında önceden öğrenilen konu ya da kavramların uygulanması ve pekiştirilmesidir.Alıştırma ve tekrar yazılımları   arasında en çok karşılaşılan ve en yaygın kullanılan eğitim yazılımlarıdır.Alıştırma ve tekrar yazılımları genellikle özel öğretici yazılımlarda olduğu gibi öğrencinin dikkatini çeken , derse karşı ilgi uyandıran ve dersin amaçları hakkında genel bilgi veren bir giriş bölümü ile başlar

 

            Alıştırma - tekrar yazılımlarının yararları                                  Alıştırma tekrar yazılımları  öğrencilerin yeni öğrendikleri bilgileri kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarmalarına yardımcı olur.         Özellikle öğrenme engelli öğrencilerde alt seviye becerileri ulaşmasına yardımcı olarak otomatik geri çağırmaya olanak tanımasıdır.         Alıştırma yazımlarının kağıt kalem uygulamalarına karşı bazı üstünlükleri vardır.Bunlar;

      1.Derhal dönüt

      2.Güdüleme

      3.Öğretmene zaman kazandırma

      4.Öğrenciye verilen yanıtlar hızlı kısa ve olumlu olmalıdır.

   5.Soruların öğretmen ya da öğrenci tarafından sıralanmasına olanak sağlanmalıdır. 

 

 En Sık Karşılaşılan Uygulama Etkinlikler            Şimşek kart etkinlikleri

          Dallanma etkinlikleri

 

  Alıştırma ve Tekrar Yazılımlarının Sınırlılıkları

 

           Algılanan yanlış kullanım

                      Oluşturmacıların eleştiricisi

 

   Alıştırma ve Tekrar Yazılımlarını Seçme Ölçütleri

 

            İlerleme sürecinin denetimi

                        Yanıta karar verme

                         Uygun dönüt verme

 

  Alıştırma veTekrar Yazılımlarının Entegrasyon Stratejileri

 

             Çalışma yapraklarına ya da ev ödevi alıştırmalarına destek olarak kullanma

                          Sınava hazırlanma amacıyla kullanma

          Kaynaklar

 

http://bilgisayar-grup3.blogcu.com/ozel-ogretici-yazilimlar/7580865

http://gurup5.blogcu.com/alistirma-ve-tekrar-yazilimlarinin-genel-yapisi/7781516

http://gurup5.blogcu.com/alistirma-ve-tekrar-yazilimlarini-secme-olcutleri/7781819

 

        Güneş A . ,2006 ,Bilgisayar 2

         İpek İ . , 2001 ,Bilgisayarla öğretim

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !